UZEMNĚNÍ

Kompas č.21

Ani živé ani mrtvé. Místa, která jsou dvakrát denně zaplavována až 6 metrů vysokým sloupcem vody. Kameny, které jsou omílány a přemisťovány divokou silou vln. Toulala jsem se prostory, kam lidská noha málokdy přišla. Kdybych tam zůstala, stala by se ze mě bezmocná hračka rozbouřených vln. Slunce vysušilo a vyhřálo kameny a já jsem paní této dračí země. Na pár hodin.