DIVOKÉ TVOŘENÍ

Svobodný, nespoutaný, autentický výtvarný projev, jako cesta k nalezení své původnosti, esenciální moudrosti a místa ve světě.

AKTUALITY

Pobytový retreat u moře

Retreat začíná dostatkem času na dosednutí a propojení se s okolními energiemi. Slunce, voda, vzduch a země. Základní elementy, které nás doslova obklopí svou původní nespoutaností.

V tomto čase klidu a nicnedělání začínají vyvstávat psychické obsahy, které jsou v běžném životě zahaleny, zastíněny činností a  přemýšlením o ní. A nyní je příležitost je uvidět. 

Naše touhy a strachy. 

A bereme do ruky papír a tužku nebo štětec a začneme se pokoušet toto známé - neznámé vyjadřovat jiným způsobem, než jsme zvyklé. Barvy a tvary. Řeč intuitivního vnímání. 

Tyto obrazy budeme tvořit stále dokola, bez konkrétního zadání. Nebudeme je analyzovat. Budeme se však navzájem spolubytím podporovat k nalezení hlubšího a pravdivějšího místa, odkud je tvoříme. 

V jednoduchém denním rytmu a s intenzivními smyslovými prožitky základních elementů máme příležitost k plnému odevzdání se bytí tady a teď. Bytí plně pro sebe. Poznávání své propojenosti s Gaiou a obnovování ztraceného kontaktu s její esencí v nás - s naší původní divokostí, nespoutaností a také moudostí a nevinností.

Celý tento nenásilný proces má ohromný dopad na naši bazální úroveň. A tam se díky tomu pevně zakoření semínko budoucí změny. V dalších týdnech a měsících budeme pozorovat jemné, ale podstatné změny na našem vztahování se sama k sobě a ke svému životu. Ujasní se nám priority a tím získáme jasné vedení a stabilitu.  

Těch pár dní strávíme na krásném a bezpečném místě. Spát budeme ve stanu jen několik metrů od moře. 
A současně budeme mít na dosah veškerou moderní vybavenost.

cena : 5 000,- zahrnuje ubytování ( ve stanech, camp Mon Perin) a provázení volným programem divokého tvoření.


Nezahrnuje dopravu - spolujízdou. 

Stravování je individuální. Vše potřebné k jídlu je k dostání na místě.

Pro podrobnější informace, a rezervaci místa ( retreat je komorní, pro velmi malou skupinku) využij prosím kontaktního formuláře.
Divoké tvoření může být pomalé a líné. Divokost a nezkrotnost není o rychlosti. Spíše o vzdání se kontroly. Odevzdání se tomu, co je teď a tady. Tomu, co chce být projeveno. A ty jsi ten nástroj. A současně zvědavý pozorovatel, toho co vzniká. A vzniká zrcadlení. Vzniká tvůj obraz - odraz. Jeden z mnoha odlesků tvého vnitřního drahokamu .Divoké tvoření je cesta k přijetí sebe samé takové, jaká skutečně jsi. Možná tušíš, že obraz sebe samé, tak jak ho doposud znáš, není úplný a možná v nějakých ohledech nepřesný a falešný. Chceš zůstávat v iluzi o sobě, nebo se vystavit pravdě ?Divoké tvoření je hledání ztracených částí tvého já. Naslouchání jejich volání. Obrazem, barvou, tvarem jim odpovídáš.