Jak pracovat s Kompasem

Následujte svou intuici a vnitřní moudrost !

Práce s Kompasem, který jste si vybrali, je meditační praxe. Pozorování toho co se děje až se objeví prostor léčivé přítomnosti. Kompas vám pomůže s koncentací, se sjednocením se se svým středem.
Prvním krokem je vyhradit si čas, 5 - 10 minut denně. Chvíle nerušeného klidu, kterou si dopřejete. A jen se na Kompas dívejte. Záměrem nemusí být vůbec nic, jen otevřenost.
Nechte Kompas na sebe působit. Nic nikam netlačte, zůstaňte v jemnosti a otevřenosti.
Po několika setkáních vytvoří mezi Vámi a Kompasem vztah, lépe řečeno, prohloubí se vztah, který jste navázali, při výběru a koupi Kompasu.

Ve skutečnosti se otevíráte vlastní vnitřní moudrosti a vnitřnímu vedení. Kompas jsou jakési dvířka k této moudrosti. Postupně se budete učit klást otázky a důvěřovat odpovědím. 


Budete poznávat sám, nebo sama sebe v té nejpravdivější verzi.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo jen potřebu sdílet své prožitky, neváhejte mne kontaktovat. Jsem připravená nejsnosti odstranit a podpořit Vás v léčivém procesu. kontakt

Přeji Vám hodně úspěchů a vnitřní spokojenosti na Vaší sebepoznávací cestě s Kompasem.