č.17

26.03.2019

Kreativita - Kompas č.17
Možnosti. Rozepjetí křídel. Let. Křik. Pohyb.
Racci a jejich křik, který je neodmyslitelnou součástí mořského pobřeží. Zkoušet, chybovat a učit se a poznávat. Lety a pády.
Touha a potřeba zachytit to, co mě tak silně ovlivňovalo, měnilo a formovalo nanovo. Stejně, jako písečné struktury po odlivu, stejně jako kroužení racků. Stále stejné a pokaždé jiné