č.18

26.03.2019

Ticho - Kompas č.18
Seběhnout ráno z kopce k moři, nebo se jít projít po cestičce nad útesy a pozorovat, jak se vycházející slunce zrcadlí na hladině. Jsem součástí, jserm pozorovatelkou, vnímám tento jedinečný okamžik a tím ho vytvářím a uchovávám