č.21

26.03.2019

Jistota - Kompas č.21
Ani živé ani mrtvé. Místa, která jsou dvakrát denně zaplavována až 6 metrů vysokým sloupcem vody. Kameny, které jsou omílány a přemisťovány divokou silou vln. Toulala jsem se prostory, kam lidská noha málokdy přišla a kdybych tam zůstala,stala by se ze mě bezduchá hračka rozbouřených vln. Slunce vysušilo a vyhřálo kameny a já jsem byla paní této Dračí země. Na pár hodin.