č.23

26.03.2019

Porozumění - Kompas č.23
Jeden den se vlny dramaticky přelévaly a narážely na břeh, vzdouvaly se a tříštily o skály. A druhý den se ty samé vlny mírně proplétaly mezi sebou a hladivě zaplavovaly pláž. Bouřlivé dny přejdou. Zodpovědnost mám jen za svůj vlastní život.