č.24

26.03.2019

Soucit- Kompas č.24
Mořská mlha. Zavalí pobřeží a v mžiku změní sluneční den na bezčasí, kde denní fáze nedávají smysl. Ztlumí zvuky a všechno obalí do kokonu nejsnosti a oddělení. Chvíle, kdy se ztratí perspektiva, prostor a jasné horizonty. Náhle, uprostřed jasného dne je hustá mlha. Léčivé osamění, čas na zhojení ran.