č.25

26.03.2019

Celistvost - Kompas č.25
Toulala jsem se po vnitřních i vnějších cestách a průvodce mi dělala má intuice. Nacházela jsem různá místa a opouštěla je. A doma jsem skládala z kousků látek Kompasy. Červené vlčí máky, které na krátkou dobu vykvetly před domem, kde jsem žila, přitahovaly mou pozornost vždy, když jsem je míjela.Červaný kompas, symbol pulsující krve a tepu. Života, touhy po přežití a růstu.Obnovené spojení se základním kamenem.