č.26

26.03.2019

Vděk - Kompas č.26
Končí další den. Klesající soumrak, ztišení.Barevná projekce už zapadlého slunce na oblacích. Naplňuje mě vděčnost. Za vše co je a bylo součástí mého života. Vděčnost za to, že mi byl dán ten zlomek času žití v tom velikém mysteriu, které nemohu pochopit.