č.6

26.03.2019

Kompas č.6 - Sebevědomí
Blankytně modrá, žlutá a odstíny šedých. To je jedna z barevných variací Cornwallském pobřeží. Žlutá je z ploch lišejníků, které pokrývají skály pobřeží. A současně, když svítí sluníčko je žlutá tak nějak všude. Taková jasná a jednoduchá krása všude kolem. Sebe-vědomí. Vědomí si svých kvalit i slabostí, vědomí toho, že jsou v rovnováze. Ve stejné rovnováze, kterou jsem vnímala při pohledu na modrý horizont moře a blízké kameny pokryté žlutými lišejníky. Slunce, moře, kameny a já. Vše okolo mne tu je miliony let a já? Být součástí toho na ten nepatrný zlomek času vnímám jako obrovský dar. Dar, který už nechci promrhávat