Příběhy Kompasů- hledání vnitřních a vnějších zdrojů

Serie 28 obrazů je pokusem vtělit a tím i uchovat momenty, kdy jsem byla plně napojena na původní zdroj života. Na energii Oceánu, Země, Vzduchu nebo Slunce. Každý z těchto momentů obsahoval jinou barvu, vůni, pocit. Tak každý z Kompasů vyvolává určitý pocit, symbolizuje určitou kvalitu, jejíž rozvíjením se propojujeme se vnitřním zdrojem našeho autentického žití.

č.23

26.03.2019

Porozumění - Kompas č.23
Jeden den se vlny dramaticky přelévaly a narážely na břeh, vzdouvaly se a tříštily o skály. A druhý den se ty samé vlny mírně proplétaly mezi sebou a hladivě zaplavovaly pláž. Bouřlivé dny přejdou. Zodpovědnost mám jen za svůj vlastní život.

č.17

26.03.2019

Kreativita - Kompas č.17
Možnosti. Rozepjetí křídel. Let. Křik. Pohyb.
Racci a jejich křik, který je neodmyslitelnou součástí mořského pobřeží. Zkoušet, chybovat a učit se a poznávat. Lety a pády.
Touha a potřeba zachytit to, co mě tak silně ovlivňovalo, měnilo a formovalo nanovo. Stejně, jako písečné struktury po odlivu, stejně jako kroužení racků....

č.18

26.03.2019

Ticho - Kompas č.18
Seběhnout ráno z kopce k moři, nebo se jít projít po cestičce nad útesy a pozorovat, jak se vycházející slunce zrcadlí na hladině. Jsem součástí, jserm pozorovatelkou, vnímám tento jedinečný okamžik a tím ho vytvářím a uchovávám

č.19

26.03.2019

Okouzlení - Kompas č. 19
Zpomalit, zout si boty a cítit, že stojím na Zemi. Otevírala jsem se znova a znova kráse a úžasu. Pohádkový les s kobercem modrých zvonečků. Hřejivé paprsky jarního sluníčka, které vysouší rosu. Svět kouzel, něhy a dětské důvěry

č.20

26.03.2019

Konejšení - Kompas č.20
Moře u Cornwallského pobřeží je čisté, chladné a divoké.
A pod hladinou je Neptunova zahrada. Ladné pohyby rostlin, které ožívaly se stoupající a klesající hladinou moře. Krásné a nekonečné taneční variace. Odvažovala jsem se ponořit se mezi tyto tanečníky a také se nechat kolíbat. Matka Oceán mě očišťovala a zažívala jsem...

č.21

26.03.2019

Jistota - Kompas č.21
Ani živé ani mrtvé. Místa, která jsou dvakrát denně zaplavována až 6 metrů vysokým sloupcem vody. Kameny, které jsou omílány a přemisťovány divokou silou vln. Toulala jsem se prostory, kam lidská noha málokdy přišla a kdybych tam zůstala,stala by se ze mě bezduchá hračka rozbouřených vln. Slunce vysušilo a vyhřálo kameny a já...

č.22

26.03.2019

Přítomnost - Kompas č.22
Při odlivu se po pláži Whitsand dalo chodit kilometry.Stopy, které zanechávám v písku a nacházím, když jdu zpátky. Stejně, jako ploché vlny. Pohyb tam a zpátky.
Zdá se směšné řešit co je a není důležité, plánovat a určovat pořadí co teď a co potom.Všechno budu vědět v pravý čas.Krok za krokem, vteřina za vteřinou....

č.26

26.03.2019

Vděk - Kompas č.26
Končí další den. Klesající soumrak, ztišení.Barevná projekce už zapadlého slunce na oblacích. Naplňuje mě vděčnost. Za vše co je a bylo součástí mého života. Vděčnost za to, že mi byl dán ten zlomek času žití v tom velikém mysteriu, které nemohu pochopit.

č.28

26.03.2019

Milost - Kompas č.28
Stmívá se. Stojím na své oblíbené plážičce mezi skalnatými útesy. Pozoruji pomalu přibližující se vlny, jak pod sebou rolují malé kaménky.Jedna vlna je silnější , dělám krok zpátky, zakopávám a při pádu uhodím hlavou o vyčnívající kámen. Sedám si trochu otřesená a po spánku mi teče krev. Kdo určí, který krok bude ten poslední,...

č.27

26.03.2019

Vřelost - Kompas č.27
Pár dní, kdy slunce svítí celý den a konečně téměř rozpálí písek a prohřeje kameny. Spolu s měkkou náručí oceánu vytvoří očistný uzdravující elixír života. Teplo mě otevírá a uvolňuje mou tvořivost, sponntánost a ochotu k objevování nových cest a zdrojů. Nechávám se tedy sytit sluneční energií a vnímám jak je štědrá. Svou...